Rozwój i promocja sportu

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Pomoc sportowcom

Udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej i niematerialnej młodym sportowcom.

Zdrowy styl życia

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

Rozwój trenerów

Podejmowanie działań na rzecz wymiany doświadczeń pomiędzy sportowcami i naukowcami

Edukacja

Podejmowanie działań na rzecz nauki, oświaty i wychowania.

Promocja klubów sportowych

Podejmowanie działań na rzecz promocji klubów i organizacji sportowych.

Wesprzyj naszą fundację 1%

Wesprzyj naszą fundację 1% swojego podatku wpisując:

Numer KRS: 0000270261

Cel szczegółowy 1%: FSR Warszawa 9602

1% podatku dla Fundacja Sportowy Rozwój Warszawa